Οι μαθητές της ειδικότητας "Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής" με την καθοδήγηση των καθηγητών τους, πραγματοποίησαν την εικονιζόμενη εφελκυόμενη κατασκευή. Μελέτησαν τις ιδιότητες της και τον τρόπο που την χρησιμοποιούμε στα δομικά έργα, την σχεδίασαν και την εκτύπωσαν στο 3d εκτυπωτή που υπάρχει σε ένα από τα εργαστήρια του τομέα, στο 1ο Ε.Κ. Λαμίας.