Οι τομείς και οι ειδικότητες που λειτουργούν στο 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας, κατά τη σχολική χρονιά 2023-2024.

 

    Τομείς Ειδικότητες
    Μηχανολογίας

• Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας     Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
• Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
• Τεχνικός Οχημάτων

Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

• Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

• Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

• Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

    Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

• Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

• Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

   

Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας

• Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

• Αισθητικής Τέχνης

• Κομμωτικής Τέχνης

Σχόλια

  • Οι μαθητές στην Α΄ τάξη παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας και επιλογής ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν.
  • Οι μαθητές που εγγράφονται στη Β' τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε τομέα που επιθυμούν, ανεξαρτήτως των μαθημάτων επιλογής που παρακολούθησαν στην Α' τάξη.
  • Οι Τομείς και Ειδικότητες που λειτουργούν κάθε φορά εξαρτώνται από τις προτιμήσεις των μαθητών και τη συμπλήρωση του απαραίτητου ελάχιστου αριθμού μαθητών που απαιτείται κατά περίπτωση.