Πληροφορίες για τις προοπτικές που υπάρχουν για τους απόφοιτους του ΕΠΑΛ μπορείτε να βρείτε και στον Πληροφοριακό Οδηγό ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παιδείας, Αθήνα 2009 .

Τίτλοι σπουδών των απόφοιτων του Επαγγελματικού Λυκείου

Στους απόφοιτους του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών χορηγείται:

  • Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), μετά από ενδοσχολικές Εξετάσεις.
  • Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 3, μετά από ενδοσχολικές Εξετάσεις.

Οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας μπορούν:

  • Να συμμετέχουν σε Εξετάσεις Πιστοποίησης Προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ).
  • Να λάβουν Πτυχίο Ειδικότητας Επιπέδου 4 από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΟΑΕΔ από κοινού.

Επαγγελματικά δικαιώματα των απόφοιτων της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης

 Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης .

 Ρύθμιση για τη χορήγηση επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων σπουδών για ειδικότητες ΕΠΑΛ .

 Επαγγελματικά Περιγράμματα : Αναφέρουν ποιοι πτυχιούχοι μπορούν να ασκήσουν κάθε επάγγελμα. Επίσης παρέχουν πληροφορίες για τις συνθήκες και τις προοπτικές κάθε επαγγέλματος.

 

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΟΠΠΕΠ