Ο μα­θη­τι­κός κα­νο­νι­σμός που διέ­πει τη λει­τουρ­γί­α του 1ου ΕΠΑΛ Λα­μί­ας και ο­φεί­λουν να τον ε­φαρ­μό­ζουν οι μα­θη­τές.

 

 

?Κάθε μαθητής του σχολείου οφείλει:

 1. Να προσέρχεται εγκαίρως στο σχολείο (ώρα προσέλευσης 08:10).
 2. Να έχει καθημερινά μαζί του τα τετράδια και τα βιβλία του, τα οποία θα πρέπει να διατηρεί σε καλή κατάσταση.
 3. Να βρίσκεται στην τάξη του σε κάθε διδακτική ώρα, πριν την είσοδο του Καθηγητή, ώστε να αποφεύγει τις ωριαίες απουσίες λόγω καθυστέρησης. Σε περίπτωση καθυστέρησης, να περνάει απαραιτήτως από το Γραφείο του Διευθυντή. Την ίδια υποχρέωση έχει και όταν αποβάλλεται από την τάξη. Για κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή απομάκρυνση από την τάξη, καταγράφεται μία αδικαιολόγητη απουσία.
 4. Να γνωρίζει πως φαγητά και ροφήματα δεν επιτρέπονται μέσα στις αίθουσες, όπως επίσης και η αγορά ροφημάτων εκτός του κυλικείου του σχολείου.
 5. Να μην απομακρύνεται κατά τα διαλείμματα από τον χώρο του σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση, διαπράττει πολύ σοβαρό παράπτωμα που επιφέρει την ανάλογη τιμωρία. Η απομάκρυνση των μαθητών από τον χώρο του σχολείου κατά την διάρκεια λειτουργίας του επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια από τη Διεύθυνση του σχολείου.
 6. Να μην παραμένει στον όροφο και στη ράμπα εξόδου κατά την ώρα των διαλλειμάτων, μιας και οι πόρτες των αιθουσών κλειδώνουν. Επίσης, να μην τρέχει στις σκάλες και να συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών.
 7. Να σέβεται και να κάνει προσεκτική χρήση στη σχολική περιουσία, δηλαδή στα εποπτικά μέσα και στη λοιπή υλικοτεχνική υποδομή. Οποιαδήποτε καταστροφή σχολικών αντικειμένων και εγκαταστάσεων θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα. Η αποκατάσταση των ζημιών γίνεται από τον υπαίτιο μαθητή. Στην περίπτωση που αυτός δεν βρίσκεται, η αποκατάσταση γίνεται από τις μαθητικές κοινότητες με την ευθύνη του δεκαπενταμελούς συμβουλίου.
 8. Να γνωρίζει ότι στις τουαλέτες δεν επιτρέπεται η επί μακρόν παραμονή, για λόγους υγιεινής. Θα πρέπει να κάνει σωστή χρήση, να αφήνει πάντα τον χώρο καθαρό, και σε καμιά περίπτωση να μην επισκέπτεται τις τουαλέτες του άλλου φύλου.
 9. Να φέρεται με ευπρέπεια προς τους/τις καθηγητές/καθηγήτριες, προς τους άλλους μαθητές και γενικά προς όλο το προσωπικό του σχολείου.
 10. Να μην επικοινωνεί με εξωσχολικά άτομα στον χώρο του σχολείου ή στα κάγκελα τoυ προαυλίου. Οι μαθητικές κοινότητες οφείλουν να ενημερώνουν τη Διεύθυνση για την παρουσία εξωσχολικών εντός του χώρου του σχολείου.
 11. Να γνωρίζει ότι δεν επιτρέπεται η χρήση κάθε μορφής βίας, σωματικής, λεκτικής ή ψυχολογικής, εντός του χώρου του σχολείου ή στον περιβάλλοντα χώρο, η οποία θεωρείται από τα πιο σοβαρά παραπτώματα και επιφέρει τις ανάλογες τιμωρίες.
 12. Να έχει υπόψη του ότι το κάπνισμα απαγορεύεται σε όλους τους χώρους του σχολείου.
 13. Η χρήση κινητού τηλεφώνου δεν επιτρέπεται στο σχολείο σύμφωνα με την απόφαση 13238/Γ2 της 07-12-2006 του Υπαυργείου Παιδείας. Οποιαδήποτε ενόχληση προκληθεί από τη χρήση κινητού, κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή άλλης σχολικής εκδήλωσης και εργασίας, θα τιμωρείται. Μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν αδείας του Διευθυντή επιτρέπεται ενεργοποίηση και χρήση, και μόνο στο γραφείο της Διεύθυνσης.
 14. Να γνωρίζει ότι απαγορεύεται η φωτογράφηση, ηχογράφηση και βιντεοσκόπηση οποιουδήποτε προσώπου στον σχολικό χώρο, χωρίς την έγκριση του προσώπου αυτού, καθώς και η ανάρτηση στο διαδίκτυο ή σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης προσωπικών δεδομένων ή προσβλητικών δημοσιευμάτων. Το παράπτωμα ενδέχεται να κριθεί πολύ σοβαρό και να επιφέρει αυστηρή τιμωρία.

 

?Οι προβλεπόμενες ποινές, σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι οι εξής:

 1. Παρατήρηση.
 2. Επίπληξη.
 3. Ωριαία απομάκρυνση.
 4. Αποβολή μιας (1) ημέρας.
 5. Αποβολή δύο (2) ημερών.
 6. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

 

Ο σύλλογος διδασκόντων του 1ου ΕΠΑΛ

Το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο

Δείτε ΕΔΩ Το πλήρες επικαιροποιημένο κείμενο.