Εκπαιδευτική εκδρομή στο Βόλο

   Στις  29-11-23, ομάδα μαθητών του σχολείου μαζί με καθηγητές, πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στην 111 Πτέρυγα Μάχης, η οποία βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση της Νέας Αγχιάλου και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Βόλου.  Στην αεροπορική βάση  τους καλωσόρισε ο Διοικητής της 341 Μοίρας και κατόπιν ενημερώθηκαν για την αποστολή και την ιστορία της από έναν πιλότο και έναν εκπαιδευτή. Στη συνέχεια ξεναγήθηκαν σε χώρο επισκευής αεροπλάνων. Τέλος, μετέβησαν στο Πανεπιστήμιο Βόλου, όπου τους μίλησε ο διακεκριμένος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Γεώργιος Χάλκος, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται για 2η συνεχή χρονιά στο 2% των κορυφαίων ερευνητών-επιστημόνων παγκοσμίως για το αντίκτυπο της καριέρας, ενώ για το έτος 2021 βρέθηκε στην 1η θέση μεταξύ όλων των καθηγητών, όλων των Τμημάτων και Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Εορτασμός-2016 της 25ης Μαρτίου

Το 1ο ΕΠΑΛ γιόρ­τα­σε την Ε­θνι­κή Γιορ­τή της 2­5ης Μαρ­τί­ου 1821, α­πο­νέ­μο­ντας φό­ρο τι­μής στους Ή­ρω­ες του Γέ­νους.

Εορτασμός-2015 της επετείου του Πολυτεχνείου

Εκ­δη­λώ­σεις για τον ε­ορ­τα­σμό της ε­πε­τεί­ου του Πο­λυ­τε­χνεί­ου, οι ο­ποί­ες πραγ­μα­το­ποιή­θη­καν την Τρί­τη 17 Νο­εμ­βρί­ου 2015.

Εορτασμός-2015 της 28ης Οκτωβρίου

Το 1ο ΕΠΑΛ Λα­μί­ας γιόρ­τα­σε την Τρί­τη 27-10-2015 το η­ρω­ι­κό Έ­πος του '40 α­πο­δί­δο­ντας φό­ρο τι­μής στα θύ­μα­τα της κα­το­χής και της α­ντί­στα­σης.