Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων για τις Β και Γ Τάξεις του Επαγγελματικού Λυκείου 2014 καθορίζεται στην Απόφαση υπ. αριθμ. 88938/Δ4, ΦΕΚ τ.Β 1567 2-6-2016.

Τα μαθήματα

Τα μαθήματα στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο ανάλογα με την Τάξη διακρίνονται σε (α) μαθήματα Γενικής Παιδείας, (β) μαθήματα Προσανατολισμού, και (γ) μαθήματα Επιλογής.

Οι Μαθητές της Β Λυκείου μπορούν να εγγραφούν στην ειδικότητα που επιθυμούν, ανεξάρτητα από τα μαθήματα Επιλογής που παρακολούθησαν στην Α Τάξη.


Α Λυκείου

Εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

 1. Κοινό πρόγραμμα 22 ωρών με 10 μαθήματα Γενικής Παιδείας
 2. Πρόγραμμα 13 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά ? 50% Εργαστηριακά)

α) Μαθήματα Γενικής Παιδείας (22 ώρες την εβδομάδα)

 • Νέα Ελληνικά (4 ώρες)
 • Μαθηματικά (4 ώρες) : Άλγεβρα (3 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)
 • Ξένη Γλώσσα (2 ώρες) : Αγγλικά
 • Πολιτική Παιδεία (ενιαίο 2 ώρες) : Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία
 • Φυσική (2 ώρες)
 • Χημεία (1 ώρες)
 • Βιολογία (1 ώρες)
 • Θρησκευτικά (1 ώρα)
 • Φυσική αγωγή (2 ώρες)
 • Ιστορία (1 ώρα)
 • Πληροφορική (2 ώρες)

β) Μαθήματα Προσανατολισμού (7 ώρες την εβδομάδα)

 • Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός - Περιβάλλον Εργασίας - Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
 • Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία  (2 ώρες)
 • Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων (3 ώρες)

γ) Μαθήματα Επιλογής (6 ώρες την εβδομάδα - επιλογή 3 από τα 5 μαθήματα)

 • Αρχές Μηχανολογίας (2 ώρες)
 • Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας (2 ώρες)
 • Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες)
 • Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη (2 ώρες)
 • Αγωγή Υγείας (2 ώρες)

 


Β Λυκείου

Εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

 1. Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 μαθήματα Γενικής Παιδείας
 2. Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά ? 50% Εργαστηριακά)

α) Μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες την εβδομάδα)

 • Νέα Ελληνικά (3 ώρες)
 • Μαθηματικά (3 ώρες) : Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)
 • Θετικές Επιστήμες (2 ώρες) : Φυσική (1 ώρα), Χημεία (1 ώρα)
 • Θρησκευτικά (1 ώρα)
 • Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα)
 • Ξένη Γλώσσα (1 ώρα) : Αγγλικά
 • Φυσική αγωγή (1 ώρα)

β) Μαθήματα ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού (23 ώρες την εβδομάδα)

Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη Β Τάξη Ημερησίου ΕΠΑΛ καθορίζεται με την Υπουργική Απόφαση του ΦΕΚ Β1336/2014 .


Γ Λυκείου

Εφαρμόζεται Πρόγραμμα 35 ωρών εβδομαδιαίως:

 1. Κοινό πρόγραμμα 12 ωρών με 6 μαθήματα Γενικής Παιδείας
 2. Πρόγραμμα 23 ωρών που αποτελείται από 4 έως και 6 μαθήματα Ειδικότητας ανά Ομάδα Προσανατολισμού (50% Θεωρητικά ? 50% Εργαστηριακά)

α) Μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες την εβδομάδα)

 • Ελληνική Γλώσσα (3 ώρες) : Νέα Ελληνική Γλώσσα (2 ώρες), Νέα Ελληνική Λογοτεχνία (1 ώρα)
 • Μαθηματικά (3 ώρες) : Άλγεβρα (2 ώρες), Γεωμετρία (1 ώρα)
 • Θετικές Επιστήμες (3 ώρες) : Φυσική (2 ώρες), Χημεία (1 ώρα)
 • Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα)
 • Ξένη Γλώσσα (1 ώρα) : Αγγλικά
 • Φυσική αγωγή (1 ώρα)

β) Μαθήματα ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού (23 ώρες την εβδομάδα)

Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη Γ Τάξη Ημερησίου ΕΠΑΛ καθορίζεται με την Υπουργική Απόφαση του ΦΕΚ Β1336/2014 .

 

Περισσότερες πληροφορίες: ΕΟΠΠΕΠ