Το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus+ KA1 με τίτλο "Ανοικτό ψηφιακό σχολείο"

Το παρόν σχέδιο με τίτλο "Ανοικτό ψηφιακό σχολείο" εντάσσεται στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας, για δημιουργία περιβάλλοντος καινοτομίας και Ευρωπαϊκής συνεργασίας, με το οποίο επιδιώκεται η ψηφιακή στροφή του σχολείου και το άνοιγμα στην τοπική κοινωνία.

Βασικός στόχος του σχεδίου μας είναι το σχολείο μας να πραγματοποιήσει την ψηφιακή του στροφή και να αυξήσει την εξωστρέφεια του, βοηθώντας τους μαθητές ,να παραμείνουν στο σχολείο, να γίνουν οι πολίτες του μέλλοντος, να βγουν στον κόσμο με τα απαραίτητα εφόδια. Ειδικότερα, επιδιώκουμε οργανωμένα και με τον κατάλληλο σχεδιασμό να εισάγουμε νέες πρακτικές και καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας βασισμένες στη χρήση των ΤΠΕ, για να κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών μας και να επιτύχουμε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον να οργανώσουμε καλύτερα τις διοικητικές λειτουργίες βασιζόμενοι σε ψηφιακά μέσα και χρησιμοποιώντας τις εμπειρίες από τους εταίρους του προγράμματος. Πιστεύουμε ότι μέσα από το πρόγραμμα αυτό, το σχολείο μας θα ενισχύσει θετικά τη θέση του στην τοπική κοινωνία και θα διευρύνει τον ευρωπαϊκό του προσανατολισμό. Οι εκπαιδευτικοί με απόκτηση τεχνογνωσίας και με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και θα αυξήσουν την επαγγελματική τους αυτοπεποίθηση και να γίνουν περισσότερο καινοτόμοι. Οι μαθητές, θα ωφεληθούν από τη βελτίωση της ποιότητας και την αμεσότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.                                                                                                                                                            

Υλοποιήθηκε η παρακάτω κινητικότητα:

Συμμετοχή εκπαιδευτικών του σχολείου μας στο σεμινάριο (Course) "How to make your school more digital'' που έγινε από τον οργανισμό Euneos στο Ταλίν της Εσθονίας από 06.10.2019 έως και 12.10.2019. Η  κινητικότητα είχε ως απώτερο στόχο την ενημέρωση τεσσάρων  εκπαιδευτικών πάνω στην χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και την οργάνωση του σχολείου. Επίσης ,την εκπαίδευση για την ασφάλεια των ψηφιακών μέσων και την διαχείριση της ψηφιακής στροφής του σχολείου  με τον καλύτερο τρόπο.

 Τα αποτελέσματα αφορούν  τόσο στο κομμάτι των γνώσεων και δεξιοτήτων και στην εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στο κομμάτι της διαπολιτισμικής ώσμωσης και της διεθνούς εμπειρίας.

Ειδικότερα αναφέρονται:

Ο τρόπος αξιοποίησης διαφόρων νέων διαδικτυακών εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία και η  χρήση τους μέσω του διαδικτύου και των κινητών συσκευών.

Η ψηφιακή στροφή του σχολείου στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του Fullan, με την συνεργασία των εκπαιδευτικών, την έμπρακτη υποστήριξη της Διεύθυνσης του σχολείου και τη συμμετοχή γονέων και τοπικής κοινότητας.

 Η ενσωμάτωσης νέων τεχνικών στην πράξη με μεγάλη συμμετοχή  εκπαιδευτικών με μαθήματα στην σύγχρονη (webex) και ασύγχρονη( e-class) διδασκαλία.

Η οργάνωση του σχολείου με ψηφιακά απουσιολόγια και δελτία τεχνικών προβλημάτων, με συχνή ηλεκτρονική επικοινωνία με γονείς και παροχή ψηφιακών μέσων σε μαθητές που είχαν ανάγκη.

 Η αλληλεπίδραση με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες από τις άλλες χώρες και αξιοποίηση των εμπειριών και καινοτομιών από αυτούς.

 Η σύμπτωση της υλοποίησης του προγράμματος με το αναγκαστικό κλείσιμο του σχολείου εκπαίδευσης λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του SARS-CoV-2, ανέδειξε την ανάγκη για την ψηφιακή στροφή του σχολείου μας και επιτάχυνε τις ενέργειες για την επίτευξη της.

 


Περισσότερα:

https://1epalamias-erasmuska1.blogspot.com/

 

Παρουσίαση_Εσθονία