Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα μας!

Ο ιστότοπός μας είναι μια προσπάθεια του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας να έχει παρουσία στη διαδικτυακή εκπαιδευτική κοινότητα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Επαγγελματικό Λύκειο και τις προοπτικές των αποφοίτων, καθώς και να ενημερωθείτε για τη λειτουργία και τις εκδηλώσεις του σχολείου.

Σκοπός μας είναι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα να αποτελέσει έναν χρηστικό χώρο, τόσο για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό, όσο και για την τοπική κοινωνία.

Σε περίπτωση όμως που δεν βρίσκετε εδώ τις πληροφορίες που αναζητείτε, μη διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Κάθε καλόπιστο σχόλιο-πρόταση είναι ευπρόσδεκτο.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

 

Τομείς και Ειδικότητες που ισχύουν στο Νέο ΕΠΑΛ

Διέξοδοι που υπάρχουν για τους απόφοιτους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ 2024.

Πρόγραμμα

Ύλη Πανελλαδικών

Ε­ξε­τα­στέ­α ύ­λη 2023-24 των Πα­νελ­λα­δι­κά ε­ξε­τα­ζο­μέ­νων μα­θη­μά­των της Γ τά­ξης ΕΠΑΛ.

Ύλη Πανελλαδικών

Ύλη Γενικής Α, Β και Γ τάξης

Ε­ξε­τα­στέ­α ύ­λη 2023-24 των μα­θη­μά­των Γε­νι­κής Παι­δεί­ας της A, B και Γ τά­ξης ΕΠΑΛ.

Ύλη Γενικής Παιδείας

Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Δείτε εδώ το εβδομαδιαίο Ωρολόγιο πρόγραμμα.

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Τελευταία νέα

 

Προτεινόμενα

Εισαγωγή παλιών αποφοίτων κατά το 2015-16

Ε­νη­μέ­ρω­ση α­πο­φοί­των ΕΠΑΛ 2014-15 και προ­η­γού­με­νων ε­τών για την ει­σα­γω­γή τους στην τρι­το­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση το έ­τος 2015-16.

Προσωρινό ΑΠΣ στο Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας

Πρό­τα­ση προ­σω­ρι­νού ΑΠΣ στο Ερ­γα­στή­ριο Η­λε­κτρο­τε­χνί­ας και Η­λε­κτρι­κών Μη­χα­νών, α­πό τον Σχο­λι­κό Σύμ­βου­λο Χ. Ορ­φα­νό.

Διημερίδα 5ης-6ης Δεκεμβρίου 2015

Ε­πι­στη­μο­νι­κή Δι­η­με­ρί­δα της 5ης-6ης Δε­κεμ­βρί­ου 2015 στην Λα­μί­α, στο χώ­ρο της Σχο­λής Θε­τι­κών Ε­πι­στη­μών του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λί­ας.

Συμπληρωματικές σημειώσεις Χημείας Γ τάξης ΕΠΑΛ

Συ­μπλη­ρω­μα­τι­κές ση­μειώ­σεις Χη­μεί­ας της Γ τά­ξης των Η­με­ρη­σί­ων ΕΠΑΛ 2015-16, με τί­τλο «Χη­μεί­α και Ζω­ντα­νοί Ορ­γα­νι­σμοί».

Αναθέσεις μαθημάτων (νέο ΦΕΚ)

Οι α­να­θέ­σεις των μα­θη­μά­των Γε­νι­κής Παι­δεί­ας για το Ε­παγ­γελ­μα­τι­κό Λύ­κειο, σχο­λι­κού έ­τους 2015-16.

Υλη και οδηγίες μαθημάτων Α και Β ΕΠΑΛ

Συγκεντρωτικά η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων 2015-16 για την Α και Β τάξη των ΕΠΑΛ.

Οδηγίες μαθημάτων ειδικοτήτων Β ΕΠΑΛ

Ο­δη­γί­ες δι­δα­σκα­λί­ας των μα­θη­μά­των ει­δι­κο­τή­των της Β τά­ξης των Η­με­ρη­σί­ων και Ε­σπε­ρι­νών ΕΠΑΛ για το σχο­λι­κό έ­τος 2015­16.

 Εκδηλώσεις

 

 

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας

 

 

Με αφορμή την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας, επισκέφτηκε το σχολείο μας, η κ. Κατερίνα Σωτηρίου, Κτηνίατρος. Η κ. Κατερίνα Σωτηρίου μας μίλησε για τα δικαιώματα των ζώων, απάντησε σε ερωτήσεις των μαθητών  σχετικά με την φροντίδα ενός ζώου και τι πρέπει να κάνουμε αν βρούμε στο δρόμο ένα πληγωμένο ζώο.  Τέλος μας παρακίνησε να σκεφτόμαστε τα αδέσποτα και την περίθαλψη τους. Η ομιλία της έκλεισε με την ευχή πως η νέα γενιά θα είναι πιο ευαισθητοποιημένη στο θέμα των αδέσποτων ζώων. Την ευχαριστούμε πολύ!

 

 

 

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποίησε το τμήμα της Γ’ τάξης Βοηθών Φυσικοθεραπευτών , την Τρίτη 30 Ιανουαρίου, ανήμερα της Γιορτής των Τριών Ιεραρχών.

 

Ευχόμαστε Καλή χρονιά και καλή πρόοδο  στους μαθητές μας.

 

 

Την Τρίτη 24/1/2023 πραγματοποιήθηκε στους χώρους του εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Καλή χρονιά με υγεία  σε όλους!!!

 

 

 

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε  συνάντηση και ακολούθησε ομιλία  του Σεβασμιότατου  κ.κ. Συμεών στους μαθητές της A΄ Λυκείου του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας,  με θέμα την Ενδοσχολική Βία, στα πλαίσια της δράσης του σχολείου μας "Η ενδοσχολική βία : πρόληψη και αντιμετώπισή της". Η συνάντηση  έγινε στο   Ενοριακό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Λαμίας,  παρουσία  του Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ  κ. Γ. Ζάχου και των συνοδών – καθηγητών του σχολείου κ. Ε. Φουντούκη, κ. Π. Τζουβάρα, κ. Β. Χειροπούλου, κ. Ξ. Κουτσογιάννη  και κ. Β. Νικολιδάκη.  Στο χώρο φιλοξενίας  παρουσιάστηκε ολιγόλεπτο επιμορφωτικό Βίντεο  με θέμα την Βία μεταξύ των μαθητών. Ακολούθησε  συζήτηση των παιδιών με τον Σεβασμιότατο σχετικά με τα φαινόμενα της βίας,την διαφορετικότητα και την μοναδικότητα του συνανθρώπου, την αγάπη και τον αλληλοσεβασμό. Στο τέλος της συζήτησης,  ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας προσέφερε στον διευθυντή του σχολείου μας την εικόνα του Οσίου Βησσαρίων  καθώς επίσης στους καθηγητές και στους μαθητές , ενώ στο τέλος όλοι απόλαυσαν τα υπέροχα εδέσματα  που ετοιμάσανε οι κυρίες του Ενοριακού Κέντρου.

 

Περισσότερα…