Καλωσήρθατε στην Ιστοσελίδα μας!

Ο ιστότοπός μας είναι μια προσπάθεια του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας να έχει παρουσία στη διαδικτυακή εκπαιδευτική κοινότητα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Επαγγελματικό Λύκειο και τις προοπτικές των αποφοίτων, καθώς και να ενημερωθείτε για τη λειτουργία και τις εκδηλώσεις του σχολείου.

Σκοπός μας είναι η συγκεκριμένη ιστοσελίδα να αποτελέσει έναν χρηστικό χώρο, τόσο για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό, όσο και για την τοπική κοινωνία.

Σε περίπτωση όμως που δεν βρίσκετε εδώ τις πληροφορίες που αναζητείτε, μη διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας. Κάθε καλόπιστο σχόλιο-πρόταση είναι ευπρόσδεκτο.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας.

Ο Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας
Γεώργιος Ζάχος

Τομείς και Ειδικότητες που ισχύουν στο Νέο ΕΠΑΛ

Ωρες μαθηματων Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας των τριών τάξεων του ΕΠΑΛ

Διέξοδοι που υπάρχουν για τους απόφοιτους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Ωρολόγια Προγράμματα

Ω­ρο­λό­για προ­γράμ­μα­τα μα­θη­μά­των του Η­με­ρη­σί­ου ΕΠΑΛ, σχο­λι­κής χρο­νιάς 2017-18.

Προγράμματα

Ύλη Πανελλαδικών

Ε­ξε­τα­στέ­α ύ­λη 2018-19 των Πα­νελ­λα­δι­κά ε­ξε­τα­ζο­μέ­νων μα­θη­μά­των της Γ τά­ξης ΕΠΑΛ.

Ύλη Πανελλαδικών

Ύλη Γενικής Α, Β και Γ τάξης

Ε­ξε­τα­στέ­α ύ­λη 2018-19 των μα­θη­μά­των Γε­νι­κής Παι­δεί­ας της A, B και Γ τά­ξης ΕΠΑΛ.

Ύλη

Εβδ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Δείτε εδώ το εβδομαδιαίο Ωρολόγιο πρόγραμμα από 10/12/2018.

Ωρολόγιο

Προτεινόμενα

 Ανακοινώσεις

Δείτε εδώ το πρόγραμμα εξετάσεων

Από το σχ. έτος 2018-2019 ο αριθμός των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων σε κάθε τάξη των ΕΠΑΛ μειώνεται σε έξι (6). Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο για το ποια μαθήματα εξετάζονται γραπτώς σε κάθε τάξη του ΕΠΑΛ.

1ο βραβείο στο 13ο Εθνικό Διαγωνισμό eTwinning, στην κατηγορία ( ΓΕΛ , ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, TEE και ΕΕΕΕΚ (16-19) )

τίτλος:

"textile fibres: chemistry, tradition and fashion"

με συμμετοχή σχολείων απο: Ιταλία (συντονίστρια), Ισπανία, Λιθουανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ρουμανία, Τουρκία και Ελλάδα.

 Δείτε περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

 
 
 

 

Δείτε τις οδηγίες εδώ.

Περισσότερα…

 Εκδηλώσεις

Πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας την Πέμπτη 22/2/2018, στο χώρο της βιβλιοθήκης, εκπαιδευτική παρουσίαση στην ειδικότητα της Κομμωτικής από την υπεύθυνη του ΚΕΣΥΠ Λαμίας κ. Ευγενία Κατσίγιαννη με θέμα "Το επάγγελμα του Κομμωτή στη Γαλλία".

 

Μπορείτε να δειτε την παρουσίαση εδώ,  αλλά και μερικά χρήσιμα βίντεο:

 

100 χρόνια γυναικείας μόδας: https://www.youtube.com/watch?v=Tl_qzwvW4U8100 χρόνια αντρικής μόδας: 
https://www.youtube.com/watch?v=3-tJ5erxh4Yχτένισμα σε κοντό ασύμμετρο κούρεμα: 
https://www.youtube.com/watch?v=apcsc6dmCp8πως κάνουμε την πλεξίδα στάχυ: 
TUTO COIFFURE // Comment faire une tresse épi ?

Την Τρ­ίτη 10-5-2016 έ­γι­νε πα­ρου­σί­α­ση των ερ­γα­σιών των μα­θη­τών, στα πλαί­σια των προ­γραμ­μά­των σχο­λι­κών δρα­στη­ριο­τή­των.

Δι­ή­με­ρη εκ­παι­δευ­τι­κή εκ­δρο­μή των μα­θη­τών της Πο­λι­τι­στι­κής Ο­μά­δας του 1ου ΕΠΑΛ στον Βό­λο, στις 19-20 Α­πρι­λί­ου 2016.

Δι­δα­κτι­κή ε­πί­σκε­ψη μα­θη­τών των τμη­μά­των ΒΔ, ΒΘ, ΓΔ του σχο­λεί­ου μας στο Με­ταλ­λευ­τι­κό Πάρ­κο Φω­κί­δας (Vagonetto) την 1-4-2016.

Περισσότερα…